Xử lý Lỗi Remote Desktop “an authentication error has occurred”

Lỗi Remote Desktop “an authentication error has occurred” xuất hiện do phía máy chủ bật NLA (Network Level  Authentication – Chỉ cho phép kết nối từ các máy tính đang chạy RDP với Xác thực Cấp độ Mạng).

Cách giải quyết như sau:

1/ Bấm tổ hợp phím [Windows] + R để mở hội thoại RUN. Ở mục Open gõ “gpedit.msc” như trong hình

2/ Tìm Encryption Oracle Remediation theo đường dẫn: Computer Configuration -> Administrative Templates -> System -> Credentials Delegation -> Encryption Oracle Remediation:

3/ Sửa cấu hình trên Encryption Oracle Remediatio:

Nhấp Enabled -> Trong “Protection Level” chọn Vulnerabled -> Click “Apply” -> click “OK”

Cuối cùng, mở lại kết nối lại Remote Desktop Connection.

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.