Hướng dẫn đổi mật khẩu tài khoản admin trên VestaCP

Form đăng nhập VestaCP

Đăng nhập lần đầu tiên

Địa chỉ đăng nhập trang quản trị VestaCP :  https://server_ip:8083

Sử dụng tài khoản root của vps hoặc máy chủ do JDC cung cấp để đăng nhập

Form đăng nhập VestaCP
Form đăng nhập VestaCP

Giao diện quản trị VestaCP

Giao diện quản trị VestaCP
Giao diện quản trị VestaCP

Đổi mật khẩu tài khoản quản trị

Trên Top menu, Click vào liên kết “admin” như trên hình để thay đổi thông tin tài khoản quản trị viên

Thay đổi thông tin tài khoản admin

Đặt mật khẩu admin
Đặt mật khẩu admin

Nhập vào mật khẩu mới cho tài khoản admin hoặc click vào “generate” để chương trình tự tạo mật khẩu ngẫu nhiên, trong trường hợp này bạn Click vào biểu tượng hình “con mắt” ở cuối form để hiện mật khẩu dạng text để copy lưu trữ.

Cuối cùng click vào nút SAVE ở cuối trang hoàn thành thay đổi mật khẩu admin trên VestaCP.

Từ bây giờ quý khách có thể sử dụng tài khoản admin quản trị hosting thay vì sử dụng tài khoản root.

JDC khuyến nghị: quý khách đặt mật khẩu admin (quản trị hosting) khác mật khẩu root (quản lý vps).

Tài liệu tham khảo vận hành VestaCP xin mời tham khảo tại trang chủ của nhà sản xuất: https://vestacp.com/docs/

 

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.