Hướng dẫn thay đổi Hostname trên Centos 6/7

Hostname là tên máy chủ, dùng để định danh trong mạng.

Thay đổi hostname trên Centos 7

Đăng nhập SSH và gõ lệnh:

hostnamectl set-hostname new-hostname

Thông thường server thường là nơi cài đặt nhiều website trên đó nên hostname không nên đặt là một domain cụ thể thực dùng mà nên đặt dạng subdomain, ví dụ webserver của bạn cài nhiều website thì nên đặt hostname là cp.yourmaindomain.com

hostnamectl set-hostname cp.your-domain

Reboot lại để hoàn tất quá trình

reboot

Thay đổi hostname trên Centos 6

Đổi hostname trên Centos 6 cần nhiều bước hơn vì không có sẵn công cụ hostnamectl trên hệ điều hành.

Có 3 file liên quan tới hostname của Centos 6. Tùy vào bản deploy của nhà cung cấp mà cần thiết phải sửa cả ba hay không.

Trường hợp xấu nhất cần sửa nội dung của tất cả các file và đặt tên trên bản ghi PTR của nhà cung cấp.

Danh sách các file chứa hostname

  • /etc/hosts
  • /etc/hostname
  • /etc/sysconfig/network

Nội dung file /etc/hosts

127.0.0.1 localhost.localdomain localhost::1 localhost6.localdomain6 localhost61.1.1.1 cp.your-domain.com cp

  • Sửa ip: 1.1.1.1 thành IP máy chủ của bạn.
  • Sửa cp.your-domain.com thành domain của bạn.
  • Sửa cp thành tên host của bạn.

Nội dung file /etc/hostname

cp.your-domain.com

Nội dung file /etc/sysconfig/network

NETWORKING=yesHOSTNAME=cp.your-domain.com

Sửa cp.your-domain.com thành domain của bạn trên các file trên và lưu lại.

Cuối cùng reboot lại để hoàn thành sửa đổi.

reboot

Sau khi khởi động lại gõ lệnh để kiểm tra hostname mới

hostname

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.