Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Imunify quét malware trên DirectAdmin

ImunifyAV là ứng dụng quét malware miễn phí trên Linux, cài đặt lên DirectAdmin, Plesk, Cpanel dạng plugin

### tai bo cai datwget https://repo.imunify360.cloudlinux.com/defence360/imav-deploy.sh

### cai datbash imav-deploy.sh

ImunifyAV trên DirectAdmin

Hình ảnh ImunifyAV Plugin

 

giao dien ImunifyAV
Giao diện ImunifyAV

Sử dụng Scan

Sử dụng lệnh Scan, Dashboard -> Scan

Chế độ Scan
Chế độ Scan

 

Was this article helpful?

Related Articles

2 Comments

  1. bash: /usr/bin/wget: Argument list too long
    chạy lệnh đầu tiên nó báo thế này fix sao bạn nhỉ ?

    1. Jupiter IDC

      cái này là có vẻ cú pháp bị lỗi, bạn post cả lệnh xem thế nào

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.