Hướng dẫn fix lỗi DirectAdmin không tải được file nén .tar.gz

Khi sử dụng DirectAdmin đôi khi gặp lỗi Mine Types không tải được các file nén dạng .tar.gz, vì các file này bị hiểu là file văn bản nên khi tải link từ trình duyệt sẽ hiện ra các ký tự lỗi không có nghĩa.

Fix lỗi như sau:

Bổ sung định dạng file gzip

Gõ lệnh

nano /etc/mime.types

Tìm dòng

#application/x-gzip gz

Xóa dấu # ở phía trước, lưu lại file bấm Ctr + O và thoát khỏi soạn thảo bấm Ctrl + X

Nếu không tìm thấy nội dung ở trên thì thoát khỏi soạn thảo và gõ lệnh

echo "application/x-gzip gz" >> /etc/mime.types

Khởi động lại DirectAdmin

Gõ lệnh

service directadmin restart

Bây giờ thử tải file .tar.gz sẽ download được.

 

 

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.