Hướng dẫn cài đặt lại Exim trên DirectAdmin

DirectAdmin sử dụng Exim là dịch vụ gửi mail, Exim được tích hợp trong Custombuild và có thể cài đặt/ cài đặt lại Exim trên các lệnh custombuild. Đăng nhập SSH với quyền root và thực hiện lần lượt các lệnh sau cd /usr/local/directadmin/custombuild ./build update # set exim trong […]

Hướng dẫn tạo SWAP trên máy chủ Linux

Swap (partion) là phân vùng lưu trữ tạm thời của hệ điều hành linux, phân vùng swap đặt trên ổ cứng. Nếu máy chủ của bạn thiếu RAM cho nhu cầu xử lý, swap đóng vai trò như RAM ảo, nhưng không nên ngộ nhận Swap có thể thay thế […]

Hướng dẫn bật Opcache trên DirectAdmin

Opcache là cache file php, mỗi lần một file php được gọi trình xử lý sẽ biên dịch mã nguồn file và thực thi. Trường hợp các code ít khi cập nhập thì việc biên dịch lại file không có thay đổi làm tiêu hao tài nguyên vô ích và […]

Hướng dẫn tắt dovecot trên DirectAdmin

dovecot là dịch vụ nhận mail trên linux, tuy nhiên đa số người dùng máy chủ cỡ nhỏ thì không sử dụng dịch vụ này nên có thể tắt dịch vụ dovecot để tiếp kiệm tài nguyên. Đăng nhập máy chủ với quyền root và thực hiện như sau service […]

Fix lỗi không tạo được SSL trên DirectAdmin

Khi sử dụng DirectAdmin một số trường hợp không tạo được SSL (https) cho domain, nguyên nhân là let’s encrypt đã có phiên bản mới hơn phiên bản trên máy chủ đang sử dụng, do đó cần update let’s encrypt Đăng nhập máy chủ với quyền root và thực hiện […]