Hướng dẫn tạo SWAP trên máy chủ Linux

Swap (partion) là phân vùng lưu trữ tạm thời của hệ điều hành linux, phân vùng swap đặt trên ổ cứng. Nếu máy chủ của bạn thiếu RAM cho nhu cầu xử lý, swap đóng vai trò như RAM ảo, nhưng không nên ngộ nhận Swap có thể thay thế […]

Hướng dẫn bật Opcache trên DirectAdmin

Opcache là cache file php, mỗi lần một file php được gọi trình xử lý sẽ biên dịch mã nguồn file và thực thi. Trường hợp các code ít khi cập nhập thì việc biên dịch lại file không có thay đổi làm tiêu hao tài nguyên vô ích và […]

Hướng dẫn tắt dovecot trên DirectAdmin

dovecot là dịch vụ nhận mail trên linux, tuy nhiên đa số người dùng máy chủ cỡ nhỏ thì không sử dụng dịch vụ này nên có thể tắt dịch vụ dovecot để tiếp kiệm tài nguyên. Đăng nhập máy chủ với quyền root và thực hiện như sau service […]

Fix lỗi không tạo được SSL trên DirectAdmin

Khi sử dụng DirectAdmin một số trường hợp không tạo được SSL (https) cho domain, nguyên nhân là let’s encrypt đã có phiên bản mới hơn phiên bản trên máy chủ đang sử dụng, do đó cần update let’s encrypt Đăng nhập máy chủ với quyền root và thực hiện […]

Fix lỗi load chậm filemanager DirectAdmin

Filemanager của DirectAdmin hiển thị tổng dung lượng của thư mục, nếu số lượng file trên server nhiều (inodes) thì quá trình đếm sẽ mất nhiều thời gian gây ra hiện tượng load lâu, vượt quá 60s sẽ bị timeout. Để khắc phục hiện tượng này, có thể disabled chức […]